X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

vanda

اژدهای زرد و راهبرد جدید نظامی آمریکا

اژدهای زرد و راهبرد جدید نظامی آمریکا 

آمریکا - آمریکا پس از استقرار سپر دفاع موشکی، تأمین امنیت اروپا را در مقابل روسیه به کشورهای اروپایی واگذار خواهد نمود و در راهبرد جدید خود به منظور مقابله با اژدهای اقتصادی و نظامی چین بر آسیا و اقیانوسیه متمرکز خواهد شد.

*حسین طالبی
چند ماهی از اعلام استراتژی جدید آمریکا می گذرد. طبق اعلام رسمی مقامات این کشور راهبرد نظامی جدید آمریکا بر کاهش بودجه ارتش و نظامیان آمریکایی متمرکز شده است. اما این راهبرد بر حضور هرچه بیشتر آمریکا در منطقه آسیای جنوب شرقی و گسترش پایگاههای این کشور در این منطقه نیز تاکید دارد. کارشناسان سیاسی دلیل افزایش حضور آمریکا در این منطقه را در دراز مدت قدرت گرفتن چین از جنبه های نظامی واقتصادی برآورد می نمایند. اما آیا با اتخاذ استراتژی جدید آمریکا، دخالتهای این کشور در دیگر نقاط جهان نیز کاهش خواهد یافت؟ 
پاسخ هر چه باشد، آنچه که در این راهبرد مشخص و محرز است، عبارتند از : 
1- کاهش نظامیان آمریکایی از 570 هزار نیرو به 490 هزار
2- کاهش 6 میلیاردی بودجه 531 میلیاردی وزارت دفاع آمریکا درسال 2013 
3- کاهش حضور آمریکا در پایگاههای نظامی این کشور در اروپا براین اساس کاهش بودجه وزارت دفاع آمریکا علاوه بر موارد فوق مبتنی بر: 
الف- کاهش حقوق نظامیان آمریکایی 
ب- حفظ ناوهای هواپیمابر فعلی آمریکا و تأخیر در به کارگیری و سفارش ناوهای هواپیمابر جدید و همچنین تأخیر در سفارش ساخت زیردریایی کلاس ویرجینیا خواهد بود.
4- تأخیر در خرید جنگنده های F-35 و همچنین تأخیر در ساخت زیردریایی هایی که موشکهای دوربرد هسته ای را حمل می کنند نیز در این برنامه پیش بینی شده است. 
اما از سو ی دیگر آمریکا در صنایع پیشرفته، هواپیماها و ماشینهای جنگی بدون سرنشین افزایشی 30 درصدی را طی چهارسال آینده شاهد خواهد بود و همچنین با افزایش ده درصدی در واحد نیروهای ویژه آمریکا تعداد این افراد به 70هزار نفر خواهد رسید 
اتخاذ راهبرد جدید نظامی آمریکا در حقیقت ناشی از چند مسأله است: 
1- شکست این کشور در عراق وافغانستان . 
2- فشار افکار عمومی آمریکا؛ جهان و کشورهای اشغال شده در ارتباط با حضور نظامیان آمریکایی در عراق وافغانستان
3- انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
4- پیشرفت فناوری و تکنولوژی
5- افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین
6- واگذاری بخشی از مسائل امنیتی آمریکا به متحدین این کشور
آمریکا پس از عدم موفقیت در عراق وافغانستان سعی نمود در عراق نیروهای خود را ازاین کشور خارج نموده و در افغانستان نیز به مذاکره با طالبان تن دردهد. آمریکا که در حقیقت برای اعطای آزادی به عراق و افغانستان آمده بود، به دلیل ناآشنایی با فرهنگ این کشورها و در نظر نگرفتن ارزشهای آنان باعث شد تا نومحافظه کاران آمریکایی در گسترش افکار خود مبنی بر گسترش دموکراسی به شیوه مسلحانه و مداخله جویانه، آنگونه که در آلمان پس از جنگ دوم جهانی مثال می زنند، تعمق و تجدید نظر نمایند. 
از سویی آمریکا از چند جهت با مخالفت حضور خود در کشورهای فوق مواجه شد. از یکسو افکار عمومی آمریکا از حضور و کشته شدن نظامیان آمریکایی ابراز نگرانی می نمود و از سوی دیگر افکار عمومی جهان حضور نظامیان آمریکایی را سبب افزایش قتل عام شهروندان عادی می دانست. از طرفی مردمِ کشورهای اشغال شده، آمریکا را مسبب تمامی بلایا و فجایع انسانی وارده بر خود تلقی می نمودند. لذا تأکید بر ادامۀ حضور نظامیان آمریکایی باعث افزایش هزینه حضور آنان در منطقه گردید و به همین دلیل رهیافت کاهش نیروها در مناطق اشغالی اتخاذ شد و آمریکا نیز به واسطه حساسیت کشورهایی مانند روسیه با کاهش حضور نمادین خود در موضوع لیبی سعی کرد تا قدرت نرم این کشور را افزایش بخشند. 
از جمله ابعاد دیگر اتخاذ رهیافت کاهش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه شعارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری دموکراتها بود. اوباما با شعار کاهش بودجه نظامی، خروج نظامیان این کشور از کشورهای اشغال شده و افزایش چهرۀ صلح دوستی آمریکا برای احیای حیثیت این کشور توانست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود. اخیراً نیز با آغاز رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا سیاستهای وی در این زمینه تسریع و تشدید شده است، اما اقداماتی همچون اهانت به قرآن کریم و اهانت به اجساد گروه طالبان و کشتن شهروندان پاکستانی نتوانسته است چهره منفور آمریکا را حتی در نزد دوستان این کشور ترمیم بخشد. 
در مجموع می توان گفت کاهش هزینه های نظامی آمریکا دلایل متعددی دارد که بدیهی ترین آن خروج نظامیان آمریکایی از عراق وافغانستان و برخی از پایگاههای اروپایی آنان مانند آلمان خواهد بود. اما باید در نظر داشت که آمریکا دیگر با استفاده از تکنولوژی های جدید قصد ورود به کشورها و اشغال آن را با توجه به تجربۀ تلخ عراق وافغانستان ندارد، اما این به معنای عدم دخالت این کشور در دیگر نقاط جهان نخواهد بود. هواپیماها و ماشین آلات نظامی مدرن بدون سرنشین از ویژگیهای استراتژی جدید آمریکاست. هرچند این ویژگی انتقادات احتمالی از سوی افکار عمومی جهان نسبت به آمریکا را با توجه به اتفاقاتی که در پاکستان رخ داد، کاهش نخواهد داد، اما این احتمال وجود دارد که چنین رهیافتی قدرت اقناع افکار عمومی آمریکا را داشته باشد. 
این کشور پس از استقرار سپر دفاع موشکی، تأمین امنیت اروپا را در مقابل روسیه به کشورهای اروپایی واگذار خواهد نمود و در راهبرد جدید خود به منظور مقابله با اژدهای اقتصادی و نظامی چین بر آسیا و اقیانوسیه متمرکز خواهد شد. اما همچنان که ذکر شد از دیگر مداخلات خود در سایر نقاط جهان نیز چشم پوشی نخواهد کرد و به نظر می رسد مداخلات جدید به نحو چشمگیری همراه با فناوری های نوین و افزایش ابزارهای نفوذ در رهیافت قدرت نرم با همراهی قدرت سخت که از آن به عنوان قدرت هوشمند یاد می شود، خواهد بود. رهیافت جدید آمریکا تقریباً مشابه رهیافت انگلیسی ها در اواسط قران بیستم است که به جای استعمار مستقیم با استفاده از منابع مالی این کشورها به استعمار غیر مستقیم آنان ادامه دادند.
*کارشناس مسائل سیاسی 

49263