X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

vanda

فرای استعمار نوین

استعمار نوین 

خاورمیانه - غرب با ایجاد درگیرهای فرقه ای، تاکید بر ایدئولوژی های ساختگی همانند دموکراسی غربی و حقوق بشر سعی دارد تا نحوه تفکر و شیوۀ زندگی مردم شرق را تغییر دهند.

* حسین طالبی

استعمار، معنای زیبایی دارد. این واژه به معنای آبادانی است، اما این مفهوم در عرصه سیاسی به معنای در اختیار داشتن و نفوذ کشور قدرتمندی بر کشور دیگری است که حاصل دسترنج آنان را می رباید. در قرن بیست و یکم آمریکایی ها نیز مانند انگلیسها در دهه 70 متوجه شده اند که دیگر نمی توانند مانند سابق رفتار ارباب و رعیتی با دیگر کشورهای منطقه داشته باشند. به همین منظور سعی دارند تا از تحولات منطقه که به دلیل افزایش آگاهی مردم صورت گرفته، استفاده برده و نقشه استعماری نوینی را فراهم آورند. آنها با ایجاد درگیرهای فرقه ای، تاکید بر ایدئولوژی های ساختگی همانند دموکراسی غربی و حقوق بشر سعی دارند تا نحوه تفکر و شیوۀ زندگی مردم شرق را تغییر دهند. در مصر علیرغم انقلاب مردمی، نظامیان همچنان حکومت را قبضه کرده اند. در بحرین از سرکوب قیام مردم توسط سعودی چشم فروبستند و در سوریه نیز همچنان سعی در مداخله دارند تا به خیال خود آنچه را که مطلوب آنان است، فراهم آورند. 
آمریکا سعی دارد با برهم ریختن خاورمیانه ساختارهایی را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کند که بنا بر نظر مقام رهبری، دستاوردهای هسته ای ایران تنها بهانه ای برای اقدامات پشت پردۀ آنان بوده است. اما همانگونه که در افغانستان وعراق آمریکایی ها به خواسته های خود نرسیدند به نظر میرسد دراین میدان نیز بازنده ای بیش نباشند. چشم پوشی از حوادث برمه و کشتار مسلمانان غزه توسط رژیم صهیونیستی نشان میدهد که نگرانی آنان از حقوق بشر تا چه میزان دروغین است و به راستی آنها چقدر نگران انسانیت و بشریت هستند؟ 
جهان امروز ما از دو مساله رنج می برد؛ فقر، گرسنگی و نابودی انسانها از طریق جنگ. اما کمک قدرتمندان به کشورهای آفریقایی که روزانه صدها نفر از گرسنگی جان می سپارند به چه میزانی بوده است؟ 
جنگهایی که غرب به رهبری آمریکا در افغانستان و عراق ایجاد کرد و منجر به کشته شدن هزاران نفر از افراد بیگناه شد، هیچ کدام از خواسته های مردم این کشورها را برآورده نکرد. مبارزه با تروریسم در افغانستان نیز ناموفق بود، زیرا علاوه بر افزایش میزان جرم وجنایت بر اساس آمار سازمان ملل متحد، قاچاق و کشت مواد مخدر چندین برابرگردیده و میزان خشونتها و جنگهای خانمانسوز نیز افزایش یافته است. ازسوی دیگر آیا آزادی خانم آن سانگ سوچی درمیانمار (برمه) مهمتر از قتل عام مردم مسلمانان کشور و اواره کردن آنان بود؟ دراین میان چرا صدای مدعیان حقوق بشر خاموش گردید؟ در پاکستان بر اثر حملات هواپیماهای بدون خلبان روزانه چندین نفر از مسلمانان کشته می شوند، اما متحدین اروپایی امریکا دربرابر چنین مساله ای خاموش مانده اند. اروپایی ها در آفریقا بیشتر از آنچه که به فکر حقوق بشر و رفع گرسنگی مردم باشند، به دنبال مواد خام در رقابت با چین هستند. اقداماتی که آنان اکنون برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته اند را می توان به شرح ذیل برشمرد: 
-تفرقه میان مذاهب خاورمیانه 
- ایجاد نقاط آشوب 
-تلاش برای انقلابهای رنگی در مناطق مختلف 
-ایجاد توازن منطقه ای برای کنترل هر ببیشتر 
- فروش سلاح های پیشرفته نظامی به کشورهای به اصطلاح دوست خود 
- کنترل منابع معدنی و منابع سوختی 
- تغییر ارزشها و باورهای مردم 
- استعمار مغزهای جهان سوم و استفاده از متخصصین این کشورها 
این موارد شمه ای از اقدامات و اهداف آنان برای تغییر نگرشها وارزشهای اساسی خاورمیانه است که شاید بتوان از آن به عنوان استعماری نوین نام برد. به نظر میرسد ایدئولوژی جدیدی لازم است تا تمامی این نگرشهای ماتریالستی وکاپیتالستی را تغییر دهد. شاید آنچه که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان عدالت جهانی یاد می کند، بتواند راهگشای نظریات جدیدی در عرصه روابط بین الملل باشد تا به این ترتیب شاهد جنگهای خانمان سوز و بی عدالتیها در جهان نباشیم.

 *کارشناس اروپا