X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

vanda

تئوری های نا بخر دانه آمریکایی ها برای ایران

نشریه جدید سیاست خارجی مقاله ای را تحت عنوان حمله به ایران چاپ نموده است نویسنده مقاله با این مثال که جلوگیری بهتر از درمان است اظهار میدارد که آمریکا باید به ایران حمله نموده و سایتهای هسته ای ایران را مورد تهاجم قرار دهد زیرا این کار باعث عدم تهاجم رژیم اسراییل به ایران شده و تنشها را کاهش داده وبرنامه هسته ای ایران را به تعویق میاندازد وی در عین حال تاکید میکند که هدف این حملات نباید تغییر رژیم درایران باشد  و در پاسخ به کسانی که این اقدام را تضعیف اصلاح طلبان ایران  می داند  اظهار میدارد که آنها نیز چندان فرقی با تندروها ندارند و طرفدار ادامه برنامه هسته ای ایران هستند . نویسنده مقاله گویا فراموش کرده است که اوانیوم غنی شده  ایران میتواند  نه تنها  بخشی ازایران بلکه برخی از کشورهای ذره ای همسایه  ایران را نیز  از لحاظ محیط زیستی دچار مشکل نماید  اما آنچه که برای وی مهم نیست منطقه و مردم ایران هستند . وی  در بخش دیگری تاکید میکند که عربها نیز در خفا خواهان انجام عملیات برعلیه ایران هستند و ایران را  مانند اسراییل دشمن خود می دانند . وی همچنین افزوده است در صورت ادامه یافتن برنامه هسته ای ایران رقابت منطقه ای شکل گرفته وکشورهای دیگری نیز خواهان انرژی هسته ای خواهند شد (البته به نظر میرسد این مساله بیشتر باعث نگرانی اسراییلها است تا آمریکاییها )